Menu

Klub dôchodcov na výlete v Martine

Členovia Klubu dôchodcov v NĽ navštívili 9.11.2015 mesto Martin. Prešli si Národný cintorín, kde sú pochované významné osobnosti našich dejín,  predstavitelia nášho kulúrneho a športového života. Spoločnou modlitbou, zapálením sviečok si uctili ich pamiatku. V meste si prezreli Slovenské národné múzeum, Národný dom, Národné divadlo a ďalšie budovy a miesta, kde sa tvorili naše národné dejiny. Vo večerných hodinách sa spokojní a plní nových zážitkov vrátili šťastne domov.

Text a foto: Ľudmila Bolešová.