Menu

Krojovaný majáles KD - 13.5.2018

Už tradične sa stretli v Spoločenskej miestnosti Glóbus pri piesni a priateľskom slove. Nechýbala dobrá hudba, ktorú vďačne zabezpečí Dominik Repka st., a ktorá rozprúdi "krv v žilách" každého zúčastneného člena klubu. Kroj nie je podmienkou - ale je úžasné, že aj tí, skôr narodení si opäť po rokoch s láskou a úctou obliekajú kroje, ktoré pre nich kedysi boli samozrejmosťou...