Menu

Medový perníček - do srdca chodníček

 

„Medový perníček do srdca chodníček“                           

       8. a 9. december 2018  Dom kultúry Nová Ľubovňa

    

       Regionálny spolok včelárov Slovenska Nová Ľubovňa  a Obecný úrad Nová Ľubovňa zorganizovali už  siedmy  ročník podujatia „Medový perníček do srdca chodníček“.

       Súčasťou podujatia v tomto roku bol  Krajský medový festival “.

       Už piatok 7.12. bol v znamení vône medového pečiva. Od 14,00 hod. v kuchyni  Domu kultúry sa stretli ženy Klubu dôchodcov a včelárky, aby pripravili cesto na pečenie medovníkov a pripravili prvé medovníčky na výstavu a na občerstvenie účastníkov  medového festivalu.  Včelári vo veľkej sále kultúrneho  domu Nová Ľubovňa pripravovali včelársku výstavu, vzorky medu na ochutnávky ako z nášho regiónu tak aj vzoriek medu prakticky z celého Slovenska  a medov prihlásených do súťaže o najlepší med nášho regiónu.

       Sobota  od 10,00 hod. „ Krajský medový festival“  - včelárska výstava včelích produktov, výrobkov z nich , včelárskeho vybavenia, ochutnávka medu a súťaž o najlepší med nášho regiónu z produkcie našich včelárov.

      Podujatie po zaznení „Včelárskej hymny spolku včelárov Slovenska“ zahájil predseda Regionálneho spolku Nová Ľubovňa p. Vincent Boleš. Účastníci podujatia mali  možnosť oboznámiť sa s vybavením včelára, produktmi včiel, v  tomto roku vidieť aj živé včelstvo a ochutnať vzorky jedno- druhových  medov z rôznych oblastí Slovenska.

        Od 14,00 hod. súčasťou podujatia  bol aj kurz pečenia a zdobenia medového pečiva pod taktovkou Veroniky Olšavskej. Veľká sála Domu kultúry bola zaplnená .  Príprava cesta, recepty na cesto, vaľkanie , vykrojovanie medového cesta pečenie a zdobenie medovníkov upečených už skúsenejšími mamkami a babičkami si  hlavne deti, ale aj začiatočníčky užívali. Určite to bolo vydarené sobotňajšie predvianočné popoludnie.  Až do 16,00 hod. nechýbala ochutnávka medu od včelárov nášho spolku a súťaž o najlepší med z tunajšej oblasti Súťaž bola anonymná. Vzorky boli označené číslom. Ohodnotenie medu vykonali účastníci podujatia formou hlasovacieho lístku označením čísla súťažiaceho medu. Prvé miesto s najväčším počtom hlasov obsadil med včelárky Veroniky Olšavskej – med lesný zmiešaný. Spomedzi hlasujúcich bol komisiou vyžrebovaný  Tomáš Konkoľ ,Nová Ľubovňa 502, ktorý bol odmenený sladkým včelím medíkom. Návštevníci mali možnosť si zakúpiť včelí med a iné včelie produkty  od našich včelárov.  A na záver aj posedenie pri dobrom čaji a koláčiku.

          Poďakovanie za dobrý priebeh podujatia patrí hlavne Obecnému úradu Nová Ľubovňa nášmu spoluorganizátorovi,  sponzorom podujatia – vedeniu firiem v Novej Ľubovni a to Poľnohospodárskemu družstvu,  Calendula a.s.,  Pekáreň Kristián a Urbariátu Nová Ľubovňa , ktorí výraznou mierou prispeli k zdarnému priebehu podujatia. Vďaka za aktívnu pomoc patrí aj členkám Klubu dôchodcov za práce v kuchyni, naším včelárkam, včelárom- členom výboru a ich rodinným príslušníkom. Podujatie  podľa odozvy návštevníkov hodnotíme ako  úspešné aj napriek zdanlivo nižšej účasti oproti predchádzajúcemu ročníku.       

         Keďže podujatie „ Medový perníček do srdca chodníček organizujeme  z príležitosti pripomínania si sviatku sv. Ambróza- patróna včelárov / 7.12. / v tomto roku na záver podujatia sa konala v nedeľu 9.12.2018  o 10,30  slávnostná Sv. omša obetovaná za včelárov. 

         V rámci podujatia v sobotu 8.12. od 10,15 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu v Novej Ľubovni sa uskutočnila aj včelárska prednáška pre žiakov  ZŠ Nová Ľubovňa a žiakov ZŠ Jakubany- susednej obce včelárov nášho regiónu. Téma prednášky bola „Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka“ Prednášku viedla paní Veronika Olšavská Prednáška bola pripravená formou prezentácie premietaním na veľké plátno. Prednášku doplnenú o výstavu včelárskeho vybavenia , včelích produktov a včelárskych výrobkov deti sledovali zo záujmom. Prítomnosť živého včelstva v presklenom úli, možnosť vidieť pohyb včiel v úli oživilo atmosféru, ale aj zvýšenie aktívnej účasti na prednáške množstvom otázok zo života včiel.  Žiaci mali možnosť ochutnať medové pečivo s čajíkom, rôzne druhy medu občerstviť sa koláčom, ale mali možnosť vyskúšať si aj zdobenie už skôr napečených medovníkov. Deti s úsmevom na tvári odchádzali veselé, s vlastnoručne  ozdobeným medovníkom.

Dovidenia na budúcich stretnutiach.

14.december 2018.                                                               Vincent Boleš, predseda spolku

 

Fotogaléria: www.novalubovna.sk/fotogalerie/3/

Foto: František Sás, Vincent Boleš