Menu

Menný zoznam ruží (21.3.2016 . 31.3.2016)

Do 13.3.2016 bolo možné podať prihlášky do Ružencového bratstva. V pondelok 14.3.2016 po večernej svätej omši bola otvorená krabica s prihláškami. Následne boli vylosované jednotlivé mená. Losovalo sa postupne (prvých dvadsať mien - prvá ruža, druhých dvadsať mien - druhá ruža, ....). Z podaných prihlášok bolo utvorených 11 plných ruží a jedna neúplná (chýbajú ešte dvaja).

Menný zoznam ruží bude od pondelka 21.3.2016 do štvrtku 31.3.2016 (vrátane) vyvesený pri oltári Škapuliarskej Panny Márie. Prosíme, aby ste si ho pozreli.

Losovanie vykonal osobne p. farár, Mgr. Marián Katrenčík, za účasti štyroch svedkov. Menný zoznam nie je možné meniť!

V nedeľu 3.4.2016 na nedeľu Božieho milosrdenstva bude poobede prvé stretnutie spojené s prvými voľbami, t.j. jednotlivé ruže si zvolia horliteľa ruže /matku ruže, a následne si horlitelia spomedzi seba zvolia hlavného a spoň dvoch pokladníkov.

K stiahnutiu