Menu

Misie v našej farnosti - december 2018


Zo stránky Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul:

Posledné ľudové misie v tomto roku sme mali v termíne od 8. do 16. decembra  vo farnosti Nová Ľubovňa. Pozval nás miestny pán farár P. Marián Katrenčík. Farnosť Nová Ľubovňa spadá do dekanátu Stará Ľubovňa a Spišskej diecézy. Táto trojtisícová farnosť má farský kostol zasvätený sv. Jánovi evanjelistovi. Posledné misie vo farnosti boli v jubilejnom roku 2000. Počas misií sme chceli nadviazať na adventnú prípravu k vianočným sviatkom. Očakávanie príchodu Ježiša Krista je pre veriaceho človeka silná motivácia usporiadať si svoj život vo svetle Božieho Slova, aby život, ktorý žijeme bol Ježišovi na radosť. Snažili sme sa osloviť všetkých či deti v škole alebo pri sv. omšiach vyhradených pre ne. Mládež na stretnutiach, mužov a ženy na stavovských náukách, manželov pri stretnutí,  kde sa hovorilo o veciach manželského života, ale i k pozvaniu obnoviť si manželské sľuby. Povzbudili sme chorých v ich skrytom utrpení a vyslúžili sme im sviatosť pomazania chorých. Mali sme radosť i so srdečného kňazského spoločenstva na fare s miestnymi duchovnými otcami Mariánom i Pavlom. Pán Boh nám doprial pocítiť radosť s tejto misionárskej služby v prospech spásy nesmrteľných duší. Veľmi sme boli povzbudení odozvou na kázeň nášho zakladateľa sv. Vincenta o generálnej spovedi po ktorej, v priebehu týždňa, mnoho veriacich ku generálnej spovedi pristúpilo. Verím, že tento prejav Božieho milosrdenstva a zároveň povzbudenia pre život podľa evanjelia prinesie tejto skúšanej farnosti veľa Božích darov a radosti. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali pri tejto službe.

Za misijný tím P. Ondrej

     

Viac na: www.vincentini.sk/nase-aktivity/ludove-misie/nova-lubovna-ludove-misie-sk