Menu

Nariadené opatrenia pre prevádzky a hromadné podujatia, platné od 26.04.2021

V príloha nájdete Vyhlášku ÚVZ SR č. 196/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, platnú od 26.04.2021.