Menu

Október - mesiac úcty k starším

V októbri si však zvlášť pripomíname múdrosť a zrelosť ľudského života. Október patrí seniorom. Ste pre nás nefalšovaným obohatením, zdrojom tradície a skúsenosti. Nech to všetko od Vás môžeme čím dlhšie čerpať plným priehrštím. Želáme Vám veľa zdravia, osobných úspechov a spokojnosti do ďalších dní.

Dňa 19.10.2016 sa v Kultúrnom dome konala Slávnostná členská schôdza Klubu dôchodcov, práve z príležitosti mesiaca úcty k starším. Kytičku želaní našim seniorom darovali deti základnej školy s materskou školou, ktorí pre nich pripravili program plný piesní, vďačných slov a aj tak potrebného humoru...

 Fotogaléria školy:zssmsnovalubovna.edupage.org/album/

Fotogaléria KD: www.novalubovna.sk/photo-album-sk/slavnostna-clenska-schdza-kd-19112016/