Menu

Októbrové stretnutie dôchodcov

Stretnutie ľudí v zrelom veku obohatilo vystúpenie detí materskej školy a zaujímavé i poučné rady fyzioterapeuta Mgr. Mariána Jendrichovského. Popoludním zneli slová úcty a vďaky k múdrosti, skúsenostiam a láskavému prístupu starších k našim  mladým generáciám. Na znak uznania a vďaky  boli dôchodci obdarovaný pekným darčekom.