Menu

Oznam o začiatku školského roka 2023/2024

Vedenie Základnej školy s materskou školou v Novej Ľubovni oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 svätou omšou o 8.30 hodine v Kostole svätého Jána Evanjelistu v Novej Ľubovni.

Žiaci z Kolačkova sa môžu otvorenia školského roka zúčastniť na svätej omši v Kolačkove. Po skončení svätej omše privítame prvákov aj s rodičmi v hlavnej budove školy.
V pondelok 4.9.2023 sa bude v školskej jedálni od 12.00 do 13.00 hod. prihláseným žiakom vydávať obed.
Školský klub detí bude pre prihlásené deti v pondelok 4.9.2023 mimoriadne v prevádzke od 7.40 do 16.00 hod. 
Materská škola začne svoju prevádzku tiež v pondelok 4. septembra 2023 ranným schádzaním detí od 6.30 do 7.30 hodiny.

Nástup všetkých žiakov ZŠ na vyučovanie v škole sa uskutoční v utorok 5.9.2023 o 7.40 hod.

Bližšie informácie a potrebné dokumenty nájdete na webovej stránke školy.