Menu

Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie všetkým dôchodcom, ktorí sa 8.4.2019 zúčastnili jarnej brigády a zveľadili tak verejné priestranstvá - okolie cintorína a vstup do obce. Ďakujeme