Pomáhame potravinami s Kauflandom

Priamu potravinovú pomoc darovala trom našim rodinám spoločnosť Kaufland. Každý balíček mal hmotnosť 15 kg. Z nášho miestneho spolku bolo dané avízo na Územný spolok SČK v Baredejove. Spločnosť Kaufland vyzvala  uvedené rodiny, aby si  prišli potravinové balíčky prevziať do prevádzky Kaufland v Starej Ľubovni.

10.10.2014 bola v Kauflande zbierka potravín od nakupujúcich občanov. Dve členky, dobrovoľníčky Miestneho spolku SČK z Novej Ľubovne - Anna Jendrichovská a Janka Žembová, spolu s dvoma kolegyňami z Kamienky oslovovali kupujúcich a tí darovali potraviny pre účely pomoci pre mnohopočetné rodiny s deťmi, sociálne slabších občanov, seniorov a ľudí v núdzi.  Táto zbierka prebiehala počas celého dňa. Dobrovoľníci strávili v Kauflande 4-hodinovú službu. Zo zozbieraného množstva potravín sa  vytvorilo 18 balíčkov za celý okres. Sami sme boli milo prekvapení reakciami kupujúcich. Milo nás prekvapili darované množstvá, no Pán Boh zaplať aj za malý balík cestovín, či marmelády.

13.10.2014 bolo v našej obci obdarovaných 6 rodín. Potravinovú pomoc rozvážal p. Peter Jendrichovský, podpredseda MS SČK,  riaditeľka US SČK Bardejov  - p. Miroslava  Vasičkaninová, p. Anna Jendrichovská - predsedníčka MS SČK Nová Ľubovňa a členka výboru, p. Janka Žembová.

Obdarovaní neskrývali veľké prekvapenie a dojatie. Samozrejme nešetrili slovami vďaky, ktorú by sme týmto chceli adresovať všetkým, ktorí neváhali a priložili do našich košíkov nezištne to, čo pre iných tak mnoho znamená.

Na záver by sme chceli vyzvať každého, aby sme si viac všímali susedov, blízkych, či vzdialených príbuzných a keď vieme o niekom, kto by potreboval materiálnu pomoc, dajte to vedieť, (aj anonymne) niekomu z členov výboru miestneho spolku. Dnes sa rodina veľmi ľahko ocitne v núdzi, stačí strata zamestnania, no najbolestivejšia je strata zdravia. Nebuďme k nikomu ľahostajní, naše povšimnutie môže niekedy zachrániť rodinu, vzťahy, život... A raz sa Vám všetko dobro vráti.


 

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist