Menu

Ponuka palivového dreva

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje záujemcom o palivové drevo, že si ho môžu objednať v kancelárii urbariátu (budova bývalých garáži ) v stredy popoludní od 12.00 – 16.00 hod., alebo telefonicky na číslach: 0911 842 642, 0905 829 561. Zároveň oznamuje svojim podielníkom, ktorí si ešte neprevzali dividendy za rok 2019, že tak môžu urobiť v stredy popoludní, v kancelárii urbariátu – od 12.00 – 16.00 hod.