Menu

Ponuka pre dôchodcov

Štátna účelová dotácia na podporu rekondičných aktivít dôchodcov. Ponuka hotelovej spoločnosti SOREA.