Menu

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu KD v Novej Ľubovni 25.02.2020

202002071033360.vyrocna-clenska-schodza

Výbor KD v Novej Ľubovni pozýva všetkých svojich členov, ale aj záujemcov o členstvo, na Výročnú členskú schôdzu, spojenú s fašiangovým posedením, ktorá sa uskutoční 25.02.2020 (utorok) o 11.00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.

K stiahnutiu