Menu

Príspevok do včelárskeho časopisu

Predseda nášho spolku p. Vincent Boleš napísal článok do časopisu "Slovenský včelár", v ktorom zhodnotil uskutočnenú akciu. Príspevok si prečítajte v prílohe.

K stiahnutiu