Menu

Radostní v nádeji - Dekanátne stretnutia mládeže 25.11.2023

Tlmočíme pozvanie nášho diecézneho biskupa Františka: „Nedeľa Krista Kráľa je Svetovým dňom mládeže. V našej diecéze ho chceme sláviť na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023 vo farských kostoloch na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Trstená, Ružomberok. Začne vždy svätou omšou o 10.00. Drahí kňazi, prosím vás, v mojom mene osobne pozvite mladých ľudí vo svojej farnosti a poďte spolu s nimi na tieto stretnutia. Kráčajme spoločne, nech aj takto pocítia záujem a starosť Cirkvi o nich.“ Mons. František Trstenský, diecézny biskup