Menu

Riešenie migračných výziev v obci Nová Ľubovňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Obec Nová  Ľubovňa v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky pred vojnou na Ukrajine vynaložila výdavky do oblasti potravinovej pomoci a jej poskytovania, do špecifického spotrebného materiálu a materiálu pre deti a do iných potrieb nevyhnutných v rámci poskytovania pomoci počas riešenia migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie na území Ukrajiny.