Menu

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, Garčare

V prílohe nájdete Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli obce, ako aj na úradnej tabuli webového sídla obce, od 11.02.2022 do 28.02.2022.