Menu

Rozhodnutie Okresného úradu v Prešove - JPÚ Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

V prílohe nájdete Rozhodnutie Okresného úradu v Prešove - vo veci zamietnutia odvolania a potvrdenia Rozhodnutia Okresného úradu v Starej Ľubovni..., ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 12.05.2022 - 27.05.2022.

K stiahnutiu