Menu

Slávnostná členská schôdza KD - 13.10.2015

"Tvrdá kôrka na chlebe a v tej kôrke striedka. Veselo je na svete tomu, kto má dedka. Rastie konár na strome, na konári list, veselý je celý dom, keď má dedko prísť..."

K stiahnutiu