Menu

Slávnostná členská schôdza KD - 19.10.2016

Obec Nová Ľubovňa a Klub dôchodcov v Novej Ľubovni pozývajú členov KD na Slávnostnú členskú schôdzu z príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM - 19.10.2016 o 11:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.

K stiahnutiu