Menu

Slávnostná členská schôdza Klubu dôchodcov - 09.10.2019

Teplá dlaň a sivé vlasy,

dobré srdce lásku hlási.

Vždy objatie a úsmev milý,

hoc ubúdajú im už sily.

To je naša babka, dedko,

prababka, či prapradedko.

Majú pre nás dobrú radu,

k tomu sladkú čokoládu.

Potrebujú našu lásku,

čo vyhladí každú vrásku.

Aby sme ich v úcte mali,

vždy s láskou ich privítali.

Dali by nám veru všetko,

naša babka, aj náš dedko.