Menu

Slávnostný večer Červeného kríža - 3.1.2015 v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni

Krv - pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás.

Rozhodnutie - DAROVAŤ JU - je rozhodnutím k záchrane iného človeka, k zlepšeniu jeho zdravotného stavu, rozhodnutie k novému životu.

Darovanie krvi je jednou z činností SČK. Hlavnou úlohou tejto organizácie je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi.

Miestny spolok SČK v Novej Ľubovni si uchováva vzácnu a výnimočnú tradíciu stretnutia tých, ktorí darujú kúsok seba, aby zachránili mnohokrát - neznámeho človeka.

Aj tento začiatok roka, 3. január 2015, otvoril nielen dvere Kultúrneho domu v Novej Ľubovni, ale hlavne srdcia tých, ktorí prekročili ich prah.

Bol im vzdaný hold, slová uznania za veľkolepý čin. I želanie, aby  pri dobrom zdraví sa  radi vracali do transfúznej stanice a s láskou si sadali do odberného kresla...

Pri tejto príležitosti boli ocenení mnohonásobní darcovia:

10 násobné darcovstvo:

Ivana Kmečová NĽ 19

Ing. Jaroslav Starinský, NĽ 521

Jana Mershcynets, NĽ 847

20 násobné darcovstvo:

Ing. Matúš Folvarčík, NĽ 523

Ján Kravec, Ruská Voľa 22

Ján Folvarčík, NĽ 235

Jozef Kmeč, NĽ 19

Ľubomír Kaleta, NĽ 776

Michal Pristaš, NĽ 107

Michal Žid, NĽ 600

Jaroslav Jendrichovský, NĽ 374

Michal Barlík, NĽ 68

30 násobné darcovstvo:

Ján Smrek, NĽ 848

Jozef Prevužňák, NĽ 848

40 násobné darcovstvo:

Helena Kravcová, Ruská Voľa 22

60 násobné darcovstvo:

Ján Konkoľ, NĽ 742

80 násobné darcovstvo:

Peter Jendrichovský, NĽ 413

PaedDr. Peter Folvarčík, Stará Ľubovňa


 

ĎAKUJEME

 

 

Veľké poďakovanie ale patrí aj obetavým členom výboru MS SČK v Novej Ľubovni, ktorí nezištne, každoročne pripravujú tento krásny večer, plný úprimnosti, pohody a uznania. Spolu s účastníkmi dokážu zakaždým navodiť uvoľnenú atmosféru, ktorá potom v srdci zanecháva len príjemné spomienky.

 

Poďakovanie patrí aj FSS Taľar z Novej Ľubovne, Bratom Jendrichovským a hudobnej skupine STARS, za kultúrny program a  zábavu.

Za fotografie ďakujeme Jakubovi Konkoľovi.


© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist