Slávnostný večer Červeného kríža a poďakovanie darcom krvi

6. december 2017

Z vetvičiek jedľových sú vence uvité, vo sviecach adventných sú týždne ukryté.

Keď jedna po druhej svieca už dohára, posledná k Vianociam cestu nám otvára.

Iskierka svetla  preniká cez okná kostolov, tón piesne doznieva pri adventných stoloch.

Potom príde dlhá noc, čo pretne sa v poly. Je plná štedrosti. A ty, pri dobrej vôli,

k polnočnej oslave zvonmi si pozvaný, slávnostným Glória zas nežne spútaný.

Bo v slovách piesne, čo rozozvučia chrám,  je skryté posolstvo - Narodil sa Pán...

 

Milí darcovia krvi, blíži sa koniec roka, preto je tu opäť ten správny čas poďakovať sa bezpríspevkovým darcom krvi za Váš humánny čin a pozvať Vás, ako aj všetkých členov miestneho spolku,  na Slávnostný večer Červeného kríža, ktorého pomyselný gong zaznie 6.1.2018 v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

Výbor MS SČK v Novej Ľubovni

K stiahnutiu

© 2018 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist