Menu

Stretnutie jubilantov 2017

Najväčšie umenie - umenie starnúť s radostným srdcom.

Najväčšie umenie je:

odpočívať - keby si chcel pracovať,

mlčať, keď druhí neuznávajú tvoju životnú múdrosť,

odoprieť si to, čo ťa tešilo,

niesť svoj kríž poslušne a ticho,

hľadieť na druhých bez nenávisti,

verne kráčať cestou, ktorou ťa vedie Boh.

Prijímať pomoc tých, ktorým si predtým sám pomáhal.

Pokorne prijímať nevládnosť, aj keď by si veľmi chcel byť úžitočný.

Potom príde to najkrajšie:

Boh pre teba vybral tú najužitočnejšiu prácu - môžeš mať ustavične zopäté ruky a zvolávať Božie požehnanie na celý svet.

 

11. november bol sobotou prejavenia úcty a uznania, vyslovenia slov blahoželania našim občanom, ktorí sa v roku 2017 dožívajú 60, 70, 80, 85, 90 a viac rokov.

Už tradične začiatočným gongom podujatia bolo slávenie svätej omše, obetovanej za jubilantov, za čo patrí poďakovanie našim kňazom.

Po jej ukončení sa jubilanti so svojimi partnermi presunuli do sály kultúrneho domu, kde ich pohladila  neha úprimných želaní, radosť  z rezkej piesne v podaní hudobnej skupiny UNIX, pohostenie a darček v podobe poukážky na nákup tovaru vo vybraných predajniach v obci.

Jubilantom blahoželáme, želáme ešte dobré zdravie, Božie požehnanie a ešte veľa radostných a šťastných rokov.

 

Už ohýba ma skorá jeseň, k zemi tlačí môj chrbát.

Doznela mladosti krásna pieseň, pre spomienky len stará, bútľavá vŕba.

Stráca sa bystrá pamäť, zadýcham svižný krok,

len múdre slová chce sa mi vravieť, keď vnúča volá: "Babi, poď...".

Tichšie mi zneje hlas, vlas striebristý redne.

V očiach mám však plno krás, pre úsmevy všedné.

Čas nepostojí ani v jednej chvíli, kráča nám stále v pätách.

Život nám stále milý, kým v srdci je láska svätá.

Kvitne pre nás v každom veku, ako na jar stromy.

Vždy krásne vonia po človeku, tak žime, kým nám odbijú naše zvony!

Nech Pán Boh je s nami, bo s ním nie sme nikdy sami!