Triedený odpad vyložte v deň zberu najneskôr do 8.00 hod.

Vyzývame občanov, aby ste triedený odpad: plasty, tetrapaky, papier, vyložili pred rodinný dom v deň zberu najneskôr do 8.00 hod. Ak odpad vyložíte po 8.00 hod. nebude Vám zozbieraný !!! Zároveň Vás žiadame o zviazanie vyložených vriec, aby nedochádzalo k rozsypaniu ich obsahu. Ďakujeme za pochopenie.
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist