Menu

Úspech FS Taľar

Ich úsilie bolo odmenené úspechom, veď v tejto súťažnej prehliadke za umiestnili v zlatom pásme, takže ich vystúpenie bolo hodnotené ako jedno z najlepších.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej obce.