Menu

Vďakyvzdanie za DARY ZEME - 11.09.2022

 11.9.2022 sa pod taktovkou PD Nová Ľubovňa uskutočnil 29. ročník Vďakyvzdania za DARY ZEME, spojeného so Slávnosťou svätého Huberta. Už tradične sa podujatie začalo na futbalovom ihrisku slávnostnou svätou omšou, ako poďakovaním za úrodu. Podujatie pokračovalo v areáli PD Nová Ľubovňa westenovými disciplínami, furmanskými pretekmi, parkúrom, ukážkou výcviku a chovu dravcov, výstavou hovädzieho dobytka a oviec...

Ďakujeme všetkým za účasť. Poďakovanie vyslovujeme aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh podujatia.

 

 

Pieseň Bohabojného hospodára,

od Jozefa Emanuela, farára Košického z roku 1852

 

Keď slniečko z popod hory, zrána robí krásne zory,

noc svoje plachty z vrchov zvíňa, deň sa na trón svoj vypína:

Na spev vtákov zobudený, aj ja spievam rozochvený:

Ježiš Kristus buď pochválen, až na veky vekov, amen!

 

S týmto hlasom spevu môjho, vstávam hore z lôžka svojho,

s krížom svätým čelo žehnám,  vzdychám: Bože! pomáhaj nám,

v dnešných prácach k vyživeniu, udeľ milosť nám potrebnú,

by sme zákon Tvoj plnili, čnosť a vieru nestratili,

lež pod svätou tvojou ochranou, mali istú vždy obranu.

 

Keď sa na nás diabol borí, a nás život bieda morí,

zachovaj nás v jednej láske a tvoj svätý Anjel strážny

nech nás dneska neopúšťa,

chráni všetkých od nešťastia ako duši, tak i tela,

by čnosť krásna u nás skvela; a keď s rúchom som odetý,

s ranným jedlom občerstvený, k mojim prácam sa poberám,

a s radosťou zas si spievam:

Ježiš Kristus buď pochválen, až na veky vekov,  amen!

 

Prv než prácu v poli začnem, obyčajne najprv kľaknem,

vezmem širák z hlavy dolu, zložím moje ruky spolu,

a tu pieseň v jednom hlase aj s čeľaďou spievam zase:

Ježiš Kristus buď pochválen,  až na veky vekov,  amen!

 

Keď vychádzam von do poľa, do tmavého hôr údolia,

kde vo svätej samotnosti kríž vidím ja stáť v tichosti,

kľačím pred ním zadumaný a rozmýšľam o trápení.

Ktoré Kristus znášať musel, keď smrť hroznú pre nás trpel.

A hľa v týchto smutných dumách spevy čujem po dolinách,

hrdlička, už sláviček obletuje za mnou kríček,

s  ich spevom rozhorlený aj ja spievam tiež si s nimi:

Ježiš Kristus buď pochválen,  až na veky vekov,  amen!

 

Či to v lete, a či v zime, keď cestujem po cudzine,

radosť cítim veľkú z toho, keď postretnem v poli koho,

radosť moja ešte väčšia,  aj tá cesta hneď je ľahšia,

keď pocestný s tým mne zjaví, že je kresťan, keď pozdraví:

Ježiš Kristus buď pochválen, až na veky vekov, amen!

 

Keď sa zvony ozývajú, svoje ľúbezné zvuky hrajú,

či to v noci a či vodne, ráno, večer, na poludnie,

na ten zvonov ohlas svätý  v duchu bývam tak prejatý,

že hneď ako zvon len zaznie, aj má pieseň s ním sa ozve:

Ježiš Kristus buď pochválen, až na veky vekov, amen!

 

Keď sa na nás kríže valia, až sa oči v slzách kalia,

keď sa bieda ukazuje, smutný život tak zjavuje,

že nás viacej nič neteší, tam za hrobom život lepší:

ja si v dobách tej úzkosti spievam s duchom spokojnosti:

Ježiš Kristus buď pochválen,  až na veky vekov,  amen!

 

Keď bezbožník povesť moju hubí, kazí zlosťou svojou,

pred druhým mňa potupuje,  a chce skaziť šťastie moje:

cítim síce bolesť ťažkú. Ale predsa na tú lásku,

ktorú Kristus porúčal nám, s radosťou sa upomínam,

 zdvíham oči tam k výsosti, kde sú známe moje trpkosti,

na Boha sa odovzdávam, a tú pieseň zas len spievam:

Ježiš Kristus buď pochválen,  až na veky vekov,  amen!

 

Keď nepriateľ v zlostnom boji Svätú Cirkev skaziť strojí,

hnusne kydá na ňu rečí, aj to blúzni, čo nesvedčí,

všetko tupí, čo svätého, tak že kypí besnosť z neho,

a keď Cirkev v tomto bojí na tej skale silno stoji,

a nepriateľ premožený zbroj opúšťa zahanbený:

v tom víťazstve aj ja plesám, a hlas zdvíham zas k nebesiam:

Ježiš Kristus buď pochválen, až na veky vekov, amen!

 

Keď slniečko už zachodí, a svoje tiene dlhé robí,

pastier z poľa stádo ženie, vôkol zvonia na modlenie,

ľud si z tvári pot utiera, z roboty sa preč poberá,

aj ja žehnám prácu moju, vediem domov čeľaď svoju,

a keď dom sa uspokojí, a už ležím na pokoji,

ešte jedinú si zaspievam, a deň takto vždy zavieram:

Ježiš Kristus buď pochválen, až na veky vekov, amen!

 

 

Názov časopisu :Katolícke noviny

Autor : Jozef Emmanuel.

Rok: 1852 Číslo :42

Názov článku: Pieseň Bohabojného hospodáraod Jozefa Emanuela, farára Košického