Menu

Verejná vyhláška – Obsah podaného odvolania proti rozhodnutiu č. OU-SL-PLO-2022/000294-194-VF zo dňa 09.02.2022 - upovedomenie

V prílohe nájdete listinu: " Verejná vyhláška – Obsah podaného odvolania proti rozhodnutiu č. OU-SL-PLO-2022/000294-194-VF zo dňa 09.02.2022 - upovedomenie", ktorá bola zverejnená na Úradnej tabuli obce Nová Ľubovňa, ako aj na webovej stránke obce od 11.03.2022 - 28.03.2022.