Menu

Verejná vyhláška - oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Na úradnej tabuli obce, ako aj na úradnej tabuli webového sídla obce je zverejnená Verejná vyhláška - oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare - 24.08.2022 (streda) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.

K stiahnutiu