Menu

Verejná vyhláška - oznámenie schválenia registra pôvodného stavu v obvode projektu JPÚ v časti k. ú. Nová Ľubovňa, Garčare

Nájdete v prílohe...
23694410.xml - 72.85 kB