Menu

Verejná vyhláška - oznámenie schválenia registra pôvodného stavu v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Nová Ľubovňa, Garčare

Verejná vyhláška - oznámenie schválenia registra pôvodného stavu v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Nová Ľubovňa, Garčare - bola zverejnená na úradnej tabuli obce, úradnej tabuli webového sídla obce a na CUET od 21.08.2023 - 04.09.2023 - v prílohe...