Menu

Verejná vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Táto verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli obce, úradnej tabuli webového sídla obce, ako aj na CUET od 02.06.2023 - 01.07.2023.