Menu

Výlet do Belianskej jaskyne

16.8.2016 sa konal výlet všetkých vekových kategórií do Belianskej jaskyne. Zastavili sa aj pri Poľovníckom zámku Hohenlohe v Tatranskej Javorine.