Menu

Vymaľovanie interiéru kostola je ukončené

 Od  07.09.2020 sa v našom  chráme neslúžili sv. omše (počas maľovania sa slúžili v Dome nádeje), nakoľko sa začalo s prípravou na maľovanie, vynášali sa lavice, stoličky, prebiehala montáž lešenia a pod. Následne sa začalo postupne so samotným maľovaním celého interiéru kostola. Ochranným náterom sa upravil aj povrch lavíc. Prvá sv. omša po vymaľovaní sa slúžila v kostole 15.10.2020, avšak z dôvodu opatrení, súvisiacej s prevenciou protí šíreniu koronavírusu Covid - 19, boli tieto sv. omše len s internetovým prenosom, bez účasti verejnosti. Prvá sv. omša, za účasti verejnosti, za dodržania šachovnicového sedenia, sa v našom chráme slúžila 16.11.2020.

Pán Boh zaplať všetkým,  fyzickým i právnickým osobám, ktorí ste prispeli finančne na tento účel. Pán Boh zaplať aj všetkým, ktorí ste sa osobne pričinili a pomohli pri prácach, a to v mnohých prípadoch aj opakovane - niekoľko krát, za pomoc mužom, ale aj ženám, ktoré upratovaním, postupne po maľovaní,  uviedli náš chrám do finálneho stavu, spolu s výzdobou...Poďakovanie patrí aj Vám, ktorí ste nemohli pomocť, no mysleli ste na toto zdarné dielo vo svojich modlitbách.

Zároveň prosíme všetkých, ktorí navštevujete náš chrám, aby ste si vážili vykonanú prácu a svojimi zlozvykmi neničili jej interiér, nech ostane nám všetkým na úžitok a Bohu na slávu - čo najdlhšie odbobie od tejto renovácie - v zmysle jeho výmaľby.

Ďakujeme

Farský úrad

Foto: Patrícia Žembová

FOTOGALÉRIA: www.novalubovna.sk/fotogalerie/36/