Menu

Pozvánka

Klub dôchodcov v NĽ pozýva svojich členov, ale aj záujemcov o členstvo, na Výročnú členskú schôdzu, spojenú s fašiangovým posedením 21.2.2017 (utorok) o 11:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni. Na schôdzi je potrebné uhradiť členský poplatok na rok 2017 - 3,50 €.

K stiahnutiu