Menu

Výročná členská schôdza KD

Časy, keď sa ľudia zabávali na " viecorkaf " a povystrájali všeliaké kúsky počas fašiangového obdobia sú asi nenávratne za nami. Vieme o nich len z rozprávania rodičov, alebo starých rodičov  a len s úsmevom si v mysli predstavujeme obraz ľudí v ľudovom odeve, ktorí sa zabávajú do utorkovej polnoci pred popolcovou stredou a potom sa  popolom " pomurcajú "...

Takýchto spomínaní je mnohonásobne viac v spoločnosti ľudí, ktorí si už prešli mladosťou i  stredným obdobím života. Ich dni naplnila zrelosť, múdrosť, skúsenosti. Členovia Klubu dôchodcov sa 21.2.2017 stretli v kultúrnom dome na výročnej členskej schôdzi spojenej s fašiangovým posedením. Úvod podujatia nádherne osviežilo vystúpenie detí základnej školy, ktorí svojim spevom, tancom, goraľským nárečím a tanečným talentom spríjemnili toto popoludnie. Po prednesení správy o činnosti, finančnej správy za uplynulý rok a po prednesení plánu činnosti na rok 2017 ujal sa slova starosta obce, pán Stanislav Turlík, ktorý vysoko vyzdvihol hodnotu človeka v zrelom veku, jeho prínos pre obec. Slová príhovoru vyslovoval s veľkou úctou a poďakovaním, zároveň im zaželal všetko dobré do ďalších dní života.

Poďakovanie patrí účinkujúcim deťom a ich vedeniu, ako aj výboru klubu dôchodcov, ktorý každoročne pripravuje takéto úžasné stretnutie.

 

Modlitba v starobe

Pane, môj Spasiteľ,

pozri na mňa a podaj mi ruku.

Pomôž mi znášať ťarchu rokov.

Daruj mi zdravie a spásu,

útechu a trpezlivosť: trpezlivosť s ľuďmi,

trpezlivosť s okolím, trpezlivosť

so sebou samým.

Buď so mnou v mojej samote.

Otvor mi ústa, aby som ťa chválil.

Daj, nech som ešte užitočný

pre dobré veci.

Amen.

FOTOGALÉRIA: www.novalubovna.sk/fotogalerie/60/