Menu

Výročná členská schôdza KD - 9.2.2016

Klub dôchodcov v Novej Ľubovni pozýva všetkých svojich členov, ale aj záujemcov o členstvo, na Výročnú členskú schôdzu spojenú s fašiangovým posedením 9.2.2016 o 11.00 hod.

K stiahnutiu