Menu

Výročná členská schôdza KD - 9.2.2016

Fašiangový utorok pred popolcovou stredou - posledné fosengy - sú ako stvorené pre priateľské slovo, veselosť a príjemné chvíle  strávené v príjemnej spoločnosti.

Poďakovanie patrí celému výboru KD za prípravu a povzbudenia, za pravidelnú organizáciu spoločných stretnutí našich dôchodcov. Poďakovanie patrí aj učiteľkám materskej školy za prípravu krásneho predstavenia, ktoré vnúčatá darovali svojim starým rodičom, ako ináč - v našom kroji. Aspoň si naše staré mamky mohli zaspomínať, aké boli krásne a šikovné, keď boli ešte dievčatá...