Menu

Výročná členská schôdza KD

Na začiatku stretnutia členov klubu rozveselilo vystúpenie detí materskej školy. Poučné informácie z oblasti liečebnej rehabilitácie si zase vypočuli od hosťa stretnutia - Mgr. Mariána Jendrichovského, fyzioterapeuta, ktorý je rodákom našej obce.

Nechýbal chutný obed, kávička a fašiangový koláč.

Poďakovanie patrí členom výboru za obetovaný voľný čas a prípravu stretnutia.