Menu

Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov v Novej Ľubovni

Na týchto príjemných stretnutiach nechýba zhodnotenie uplynulého obdobia, rekapitulácia stavu členov i financií, príhovory, povzbudenia, ale svoje dôležité miesto má tu aj modliba i pieseň.

Poďakovanie patrí výboru Klubu dôchodcov, ktorého členovia s patričným entuziazmom a neuveriteľnou energiou na svoj vek,  s veľkou radosťou a nezištne,  pripravujú každé takéto stretnutie.