Menu

Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov v Novej Ľubovni

Klub dôchodcov v Novej Ľubovni pozýva všetkých svojich členov, ale aj záujemcov o členstvo, na Výročnú členskú schôdzu, spojenú s fašiangovým posedením - 6.2.2018 (utorok) o 11:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.