VÝZVA


 Preto sa opätovne obraciame na všetkých našich občanov a vyzývame vás, aby ste rešpektovali všeobecný zákaz sypania odpadu na verejné priestranstvá v našom katastri.

Využívajte mesačne triedený zber – plastov, tetrapakov a papiera. Zároveň vám poskytujeme možnosť 2 x ročne zbaviť sa nepotrebného odpadu prostredníctvom veľkoobjemového zberu, kde stačí odpad vyložiť len pred rodinný dom.

 Čo sa týka stavebného odpadu, vytvorila sa plocha na povrchovú úpravu terénu stavebným odpadom v hornej časti obce, na kamencoch – za administratívnou budovou poľnohospodárskeho družstva, smerom k píle spoločnosti Levalov s.r.o.. Plocha je označená informačnými tabuľami.

 Sypať na ňu je možné len:

 drobný stavebný odpad, škridly, keramický obklad, tehly, betón z demolácií, zeminu, kamenivo a zmesi týchto materiálov.

V prípade, že máte takýto odpad a chcete ho uložiť na vyhradenú plochu, najskôr kontaktujte p. Petra Kmeča 0905 399 297, ktorý s vami presne dohodne podmienky uloženia stavebného odpadu.

Na túto plochu nie je možné sypať stavebný odpad bez vedomia a povolenia obce !!!

Zároveň prosíme občanov, ak vidíte, alebo viete, že niekto naďalej vytvára nepovolené skládky odpadu v obci, oznámte to obecnému úradu.

Ďakujeme za pochopenie

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist