Menu

VZN č. 4/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Nová Ľubovňa

K stiahnutiu