Menu

VZN obce Nová Ľubovňa č. 1/2014 o prijímaní detí do materskej školy (na predprimárne vzdelávanie) s dodatkom