Menu

Verejná vyhláška - Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu...

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare, ktorá bola na úradnej tabuli obce zverejneá od 12.01.2022 - 27.01.2022 (15 dní).

K stiahnutiu