Menu

Zoznam parciel - JPÚ Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Na základe požiadavky občanov zverejňujeme zoznam parciel - Jednoduché pozemkové úpravy Nová Ľubovňa, lokalita Garčare...