Zmluva č. 33/2017

Typ: Zmluva o dielo
Číslo: 33/2017 
Predmet : Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
Partner: SILFER STEEL s.r.o.
IČO: 50779231
Adresa: Veľký Slavskov 295, 059 91 Veľký Slavkov
Dátum zverejnenia: 4.12.2017 
Dátum účinnosti: 5.12.2017 
Deň podpisu: 4.12.2017 
Platnosť od: 5.12.2017 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 167 917,21 EUR 
  ZoD, Nová Ľubovňa - SILFER STEEL, Lávka, Veľkosť: 75.35 kB
Previazané dokumenty:
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist