Dodatok č. 33/2019

Typ: Zmluva o poskytnutí NFP
Číslo: 33/2019 
Predmet : DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANĆNÉHO PRŚPEVKU 
Partner: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 20.5.2019 
Dátum účinnosti: 21.5.2019 
Deň podpisu: 14.5.2019 
Platnosť od: 18.5.2019 
Platnosť do: 31.12.2028 
  Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D1-302021K152-222-13, Veľkosť: 913.93 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy IROP-Z-302021K152-22-13

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist