Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20111902 9.6.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 656,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112829 19.7.2011 vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 06/2011 EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 639,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113059 12.8.2011 Faktúra EKOS Stará Ľubovňa EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 652,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113353 22.9.2011 FAKTURA EKOS EKOS, spol. s.r.o. 36168475  2 704,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113898 24.10.2011 FAKTURA EKOS EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 619,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114531 11.11.2011 Fa za vývoz TKO za 10/2011 EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 649,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č.1034 7.1.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve č.1034 o zbere preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol. s.r.o. 36168475   
Detail Zmluva Zmluva 30/2018 27.6.2018 Zmluva o zabezpečení kultúrneho vystúpenia Emília Pečarková   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 8.2.2016 Kúpna zmluva číslo KZ-RSK 601/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v... EMPEMONT Slovakia s.r.o. 44618981  3 780,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná zmluva BD3 A7/2018 19.3.2018 Nájomná zmluva Erik Heban    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 34/2019 3.6.2019 Kúpna zmluva č. 2/2019 EURIS spol. s r.o. 31684076  56 008,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 01/526924/2011 18.3.2011 Zmluva o dielo: "Oprava MK, chodníkov a futbalového ihriska - poškodených povodňami v obci... EUROVIA SK, a.s. 31651518  386 948,90 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Dodatok č. 1 5.4.2011 Zmena znenia článku 5.1 - predpokladané ukončenie 31.5.2011 EUROVIA SK, a.s. 31651518  0,00  
Detail Faktúra došlá 4907006800000020111 15.4.2011 Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. EUROVIA SK, a.s. 31651518  202 037,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 490700680000072011 28.4.2011 Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. EUROVIA SK, a.s. 31651518  180 364,28 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 52/2019 27.8.2019 ZMLUVA O DIELO izavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v... EUROVIA SK, a.s. 31651518  22 598,28 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 24/2020 13.5.2020 ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v... EUROVIA SK, a.s. 31651518  11 731,79 EUR 
Detail Faktúra došlá A1101054 15.4.2011 Za fólie, nálepky a práce. EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 36485161  366,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 30110071 28.4.2011 Za popolnice - KUKA nádoby. FEREX s.r.o. 17682258  369,60 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zámenná zmluva 11042016 11.4.2016 Zámenná zmluva 11042016 František Hudák    
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist